Geboortekaartjes.nl
joepiedepoepie 250x250
Trouwkaarten.nl

Horoscoop van Lore

Lore heeft het sterrenbeeld Leeuw

Lore is emotioneel en speels, met veel fantasie en gevoel voor drama. Kan zij daarin niet haar gang gaan, dan wordt zij zwaarmoedig en humeurig. Zij heeft veel vrijheid nodig. Bekritiseer haar niet in het bijzijn van anderen en maak haar niet belachelijk. Zij is namelijk trots en weet zelf goed wanneer zij iets fout doet.

De neiging tot bravoure van Lore kan men ombuigen door haar aan te spreken op haar gevoel voor waardigheid; laat zien dat het haar grootspraak niet kan waarmaken. Wat betreft haar neiging tot domineren leert men haar dat zij mee verantwoordelijk is voor voldoende eigen ruimte voor anderen. Laat Lore af en toe een belangrijke taak doen die zij goed kan. Zij voelt zich dan een autoriteit en voert de taak met veel elan uit. Maar zij kan ook lui zijn en het werk door anderen proberen te laten doen. Maak in dit geval duidelijk dat anderen niet haar slaaf zijn.

Lore heeft moeite met de alledaagse beslommeringen en routine. Beter dan haar hiertoe te dwingen, kan men haar stimuleren door te laten zien dat het om belangrijke taken gaat of door een bijzondere taak voor haar uit te zoeken. Discipline slaat bij Lore pas aan als deze samengaat met affectie; laat haar steeds uw liefde voelen. Wees wel consequent in wat u verbiedt en toestaat.

Lore moet vaak te horen krijgen dat zij de dingen aankan. Daardoor werkt u op haar trots en zal zij u niet teleurstellen. Om diezelfde reden kan zij trouwens makkelijk door anderen uitgebuit worden. Als zij gedomineerd wordt of te weinig aandacht krijgt, wordt zij timide en trekt Lore zich in zichzelf terug. Of zij gaat op de verkeerde manier en bij de verkeerde mensen aandacht opeisen.

Deze tekst is geschreven door Dr Martin Boot en copyright is hierop van toepassing.

Maak en stuur nu de leukste kaartjes op Kaartjeposten.nl, Geboortepost.nl en Trouwpost.nl.